Przejdź do treści

Profilaktyka chorób naczyniowych mózgu

Najważniejszy czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu oraz obniżenia zdolności poznawczych – to przede wszystkim chwiejne nadciśnienie tętnicze.

Na nadciśnienie tętnicze cierpią miliony ludzi w Polsce w średnim wieku, między 40-60 lat, co odbija się negatywnie na ich sercu, mózgu oraz naczyniach krwionośnych. Wykonano wiele badań omawiających związek między nadciśnieniem, a zdolnościami poznawczymi, demencją i chorobami naczyniowymi mózgu.

Przyczyna udaru mózgu

Najważniejszym wnioskiem jest ten, iż nawet nieznacznie podwyższone ciśnienie krwi u osób w średnim wieku (40-64 lat) w sposób niezauważalny uszkadza mózg i jego naczynia krwionośne, co w późniejszym wieku (po 65 rż) podnosi ryzyko wystąpienia chorób naczyniowych mózgu oraz problemów poznawczych takich, jak trudności  w uczeniu się, czy przypominaniu sobie informacji, a także mogą wystąpić zaburzenia funkcji wykonawczych, jak porządkowanie myśli, planowanie czasu, podejmowanie decyzji.

Badacz Pauline Maillard z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeanalizowała wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego oraz badań obrazowych mózgów u 579 osób w wieku 19-63 lat. Analiza tych danych wykazała, iż mózgi uczestników z podwyższonym ciśnieniem tętniczym skurczowym przedstawiały oznaki wcześniejszego starzenia się w porównaniu do badanych uczestników z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. W badaniach obrazowych mózgów stwierdzono uszkodzenie substancji białej oraz zmniejszenie objętości substancji szarej mózgowia. Zaobserwowano też zależność, że im wyższe było ciśnienie tętnicze skurczowe u uczestnika, tym wyraźniej widoczne były nieprawidłowości w strukturach mózgowia. Wysunięto wniosek, iż mózg czterdziestolatka z lekko podwyższonym ciśnieniem ok 140/90mmHg przedstawia się o 7.2 roku starzej niż mózg jego rówieśnika z ciśnieniem tętniczym w normie.  Stwierdzono, iż sprawność intelektualna u osób badanych w wieku średnim tych z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego oraz u osób bez choroby nadciśnieniowej była jeszcze nie zaburzona w tym wieku.

Od lat wiadomo, iż podwyższone ciśnienie tętnicze krwi powoduje miażdżycę  tj twardnienie i wapnienie tętnic wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych oraz inne choroby naczyń krwionośnych mózgu, co prowadzi do  spadku ukrwienia komórek nerwowych i zaburzenia funkcjonowania neuronów.

Najważniejszy wniosek dla nas na przyszłość

1. Pamiętajmy, troszcząc się o ciśnienie krwi już w średnim wieku można mieć wpływ na zdrowie naszego mózgu w starości, nawet jeśli wydaje się nam, że to jeszcze nie czas na przejmowanie się podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego.

2. Pamiętajmy, że zmiany strukturalne w mózgu i jego naczyń krwionośnych mogą zachodzić dziesiątki lat przed pierwszymi objawami demencji, czy przed wystąpieniem udaru mózgu.

Kiedy należy mierzyć ciśnienie tętnicze?

Możesz podejrzewać u siebie podwyższone ciśnienie tętnicze, jeśli pojawią się bóle głowy ok potylicznej lub zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności i wymioty, krwawienie z nosa, poczucie duszności lub ciężaru albo wręcz bóle w klatce piersiowej.

Należy zgłosić się do lekarza oraz systematycznie mierzyć ciśnienie tętnicze przy użyciu aparatu z certyfikatem CE.

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie tętnicze?

  1. Jeśli  masz wątpliwości to zapytaj lekarza, aby pokazał ci prawidłowy sposób mierzenia ciśnienia.
  2. Mierz ciśnienie tętnicze po 5 minutowym odpoczynku
  3. Mierz ciśnienie tętnicze na tej ręce, na której uzyskujesz wyższy wynik.
  4. Mankiet musi być ciasno zapięty.
  5. Mankiet powinien być założony na ramieniu i na wysokości serca.
  6. Mierz ciśnienie tętnicze codziennie.
  7. Zapisuj uzyskane wyniki i regularnie je ze sobą porównuj, udostępnij lekarzowi.

Kiedy ciśnienie tętnicze jest za wysokie?

Według najnowszych europejskich wytycznych ciśnienie tętnicze o wysokości do 140/90mmHg i poniżej jest w normie.  Ciśnienie tętnicze do 160/90mmHg  określamy jako łagodne, do 180/110mmHg, jako umiarkowane, natomiast powyżej 180/110mmHg określamy jako nadciśnienie ciężkie.

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze?

Na początek ciśnienie można obniżyć poprzez zmianę stylu życia, a więc poprzez:

1. redukcję masy ciała,

2. stosując zdrową, zbilansowaną dieta, ubogą w sól,

3. rzucając palenia papierosów i ograniczając spożycie alkoholu,

4. zwiększając ilość ruchu lub sportu,

5. skuteczniejsze radzenie sobie ze stresem. Jeżeli te zmiany nie wystarczą, konieczne jest zastosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze, często kilku jednocześnie pod kontrolą lekarza. Większość pacjentów musi przyjmować leki przez całe życie,  bo w przeciwnym wypadku ciśnienie wróci do pierwotnego stanu.

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Poradnią Neurologiczną Neurovigor +48 780 411 222.

Hanna Olszewska-Bądarczuk

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń układu nerwowego, w tym chorób naczyniowych, po przebytych udarach mózgu, padaczki, stwardnienia rozsianego, zaburzeń pourazowych mózgu, polineuropatii czy zespołów bólowych kręgosłupa. Do moich szczególnych zainteresowań należą choroby neurozwyrodnieniowe mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, zaburzenia funkcji poznawczych umiarkowanego stopnia). Jestem członkiem Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.