Przejdź do treści

Technologia przedstawiona w filmie “Matrix”, w której zapisywano do mózgu dane i programy, była fikcyjna i nie ma z nią związku z rzeczywistymi możliwościami technologicznymi. Takie podejście do wprowadzania informacji do mózgu byłoby nie tylko niebezpieczne, ale również niepraktyczne z wielu powodów, takich jak brak możliwości dokładnej kontroli nad wprowadzanymi informacjami, a także brak pewności, jak wprowadzenie takich informacji wpłynie na funkcjonowanie mózgu.

W rzeczywistości, mimo postępu w dziedzinie nauki i technologii, jeszcze nie jesteśmy w stanie zapisywać informacji bezpośrednio do mózgu lub wpływać na fale mózgowe w taki sposób, jak przedstawiono to w filmie “Matrix”. Niemniej jednak, naukowcy i inżynierowie ciągle pracują nad rozwijaniem nowych technologii, które mogą pozwolić na bezpośrednie wpływanie na funkcjonowanie mózgu w celu leczenia chorób neurologicznych i poprawy funkcji poznawczych.