Przejdź do treści

Kwalifikacja do terapii dożylnej odbywa się na podstawie wizyty lekarskiej lub teleporady. Kluczowe są aktualne wyniki badań diagnostycznych. Pierwsza konsultacja jest niezbędna do ustalenia rodzaju wlewów, dawkowania, częstotliwości i długości terapii. Kroplówka podawana jest przez przeszkolony personel medyczny, a czas trwania wlewu uzależniony jest od składu kroplówki i jej objętości. Czas podawania kroplówki to 30-60 minut.

Neurovigor