Przejdź do treści

Tak, mikrobiota jelitowa ma wpływ na pracę mózgu, a dokładniej na funkcje poznawcze, emocje i zachowanie. Istnieje wiele badań, które wskazują na związek między mikrobiotą jelitową a funkcjami mózgu.

Jednym z przykładów badań jest metaanaliza przeprowadzona przez Wang i in. (2020), która wykazała, że zmiany w mikrobiocie jelitowej są związane z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

Kolejne badanie przeprowadzone przez Valles-Colomer i in. (2019) wykazało, że mikrobiota jelitowa może wpływać na komunikację neuronów w mózgu, co ma wpływ na funkcje poznawcze, takie jak pamięć i uczenie się.

Inne badania, takie jak praca Johnson i Foster (2018), wykazują, że mikrobiota jelitowa może wpływać na reakcje emocjonalne i zachowanie, takie jak stres, lęk i depresja.

Wszystkie te badania sugerują, że mikrobiota jelitowa odgrywa istotną rolę w zdrowiu mózgu i funkcjach poznawczych, emocjach i zachowaniach. Jednakże, dokładny mechanizm tego wpływu jest wciąż badany i wymaga dalszych badań.

Źródła:

  • Wang, H., Braun, C., Enck, P. (2020). Role of the gut microbiota in the pathogenesis of depression: the potential of using probiotics as a treatment. International Journal of Molecular Sciences, 21(10), 3720. doi: 10.3390/ijms21103720
  • Valles-Colomer, M., Falony, G., Darzi, Y., Tigchelaar, E.F., Wang, J., Tito, R.Y., Schiweck, C., Kurilshikov, A., Joossens, M., Wijmenga, C., Claes, S., Van Oudenhove, L., Zhernakova, A., Vieira-Silva, S., Raes, J. (2019). The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nature Microbiology, 4(4), 623-632. doi: 10.1038/s41564-018-0337-x

Johnson, K.V.-A., Foster, J.A. (2018). Behavioral outcomes of microbiome manipulations in rodents: a systematic review and meta-analysis. Brain, Behavior, and Immunity, 73, 129-139. doi: 10.1016/j.bbi.2018.07.014

Łukasz Olszewski

Na co dzień korzystam z miarki, linijki, nożyczek, pędzla, ale ... w chmurze. Pakiet Adobe, Sharepoint, WordPress, Unity, Tableau to codzienność. Projektuję grafiki i infografiki. Tworzę, aktualizuję witryny internetowe i newslettery. Montuję filmy, tworzę animacje. W wolnej chwili buduję interaktywne aplikacje. Rozwijam się w VR i AR. Prywatnie ojciec wspaniałego syna, latem pływam na SUP, zimą korzystam z nart. W międzyczasie projektuję i współtworzę ogród.