Przejdź do treści

Istnieją urządzenia, takie jak urządzenia do elektrostymulacji mózgu (tzw. neurostymulatory) lub urządzenia do stymulacji magnetycznej (tzw. TMS), które mogą wpływać na fale mózgowe poprzez bezpośrednie stymulowanie mózgu za pomocą impulsów elektrycznych lub magnetycznych. Jednak w celu stosowania tych urządzeń wymagane jest specjalistyczne szkolenie i przeszkolenie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Chipy mogą być używane w celu monitorowania aktywności mózgu lub rejestrowania fal mózgowych, ale nie są one w stanie stymulować fali mózgowych bezpośrednio.

W każdym przypadku, przed rozważeniem stosowania jakiegokolwiek urządzenia lub technologii do modyfikowania fal mózgowych, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od mózgu w celu uzyskania fachowej opinii i zaleceń. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu mózgu bez specjalistycznego nadzoru może być niebezpieczne dla zdrowia i może prowadzić do niepożądanych skutków ubocznych.