Przejdź do treści

Nie jest to bezpieczne ani zalecane. Microchipy są urządzeniami elektronicznymi, które mogą być wszczepione w ciało w celu śledzenia lub monitorowania różnych parametrów zdrowotnych lub innych czynników.

Jednak wszczepianie microchipów w mózg jest bardzo ryzykowne i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i neurologicznych. Mózg jest bardzo wrażliwy i delikatny, a wszczepienie jakiegokolwiek obcego przedmiotu może spowodować uszkodzenia, infekcje, reakcje alergiczne lub inne powikłania.

Ponadto, wszczepienie microchipu w mózg w celu monitorowania lub kontrolowania funkcji mózgu jest obecnie technologicznie niemożliwe. Obecnie dostępne są jedynie urządzenia, które można umieścić w pobliżu mózgu lub wewnątrz czaszki, ale nie w samym mózgu.

W każdym przypadku decyzja o wszczepieniu jakiegokolwiek urządzenia medycznego powinna być podejmowana po dokładnym zbadaniu przez lekarza specjalisty i po ocenie potencjalnych korzyści i ryzyk.