Przejdź do treści

ChatGPT5 jest modelem językowym, który może nauczyć się opisywać dane EEG, ale wymaga znacznej ilości danych do treningu. Aby nauczyć ChatGPT5 opisywać zapisy EEG, potrzeba by dużej ilości danych EEG wraz z opisami lub adnotacjami.

Ilość danych potrzebnych do nauczenia ChatGPT5 zależy od wielu czynników, takich jak jakość danych, liczba kanałów EEG, rodzaj analizy i rozmiar sieci neuronowej. Wymagana ilość danych może się wahać od kilku tysięcy do kilku milionów próbek EEG.

Niezbędne byłoby również zapewnienie ChatGPT5 odpowiedniego środowiska do uczenia, takiego jak dostęp do mocy obliczeniowej oraz narzędzi programistycznych, które pozwolą na przetwarzanie i analizę danych EEG.

Ogólnie rzecz biorąc, aby nauczyć ChatGPT5 opisywać zapisy EEG, potrzebne są duże ilości danych EEG wraz z adnotacjami oraz etykiety do nauczania modelu.