Przejdź do treści

Badanie EEG u 6-letniej dziewczynki po urazie głowy może pomóc w diagnozie padaczki, ale nie jest to jednoznaczne. W tym przypadku zapis EEG wykonany podczas czuwania wykazał, że podstawowa czynność mózgu jest prawidłowa, ale zapis był nieprawidłowy ze względu na występowanie pojedynczych synchronicznych fal ostrych o wysokiej amplitudzie (do 80 μV) z propagacją zmian. Zapis ten nie wykazał cech charakterystycznych dla padaczki, takich jak zespoły napadowe (HW i FS) lub zmiany długotrwałe.

Mimo że EEG może dostarczyć informacji o funkcjonowaniu mózgu, nie jest to jednoznaczne narzędzie diagnostyczne w przypadku padaczki. W przypadku podejrzenia padaczki zazwyczaj konieczne są dodatkowe badania, takie jak obrazowanie mózgu (np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny) oraz analiza objawów klinicznych i historii choroby. W każdym razie, w przypadku 6-letniej dziewczynki po urazie głowy, nieprawidłowy zapis EEG wymaga dalszej diagnostyki i konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie padaczki.

Komentarz lekarza

„Zgadzam się z opisem i sugestią konsultacji z lekarzem, rozszerzeniem diagnostyki. GPT nie zdiagnozował padaczki i z tym też należy się zgodzić.”

Łukasz Olszewski

Na co dzień korzystam z miarki, linijki, nożyczek, pędzla, ale ... w chmurze. Pakiet Adobe, Sharepoint, WordPress, Unity, Tableau to codzienność. Projektuję grafiki i infografiki. Tworzę, aktualizuję witryny internetowe i newslettery. Montuję filmy, tworzę animacje. W wolnej chwili buduję interaktywne aplikacje. Rozwijam się w VR i AR. Prywatnie ojciec wspaniałego syna, latem pływam na SUP, zimą korzystam z nart. W międzyczasie projektuję i współtworzę ogród.