Przejdź do treści

Elektroencefalografia (EEG) to technika diagnostyczna wykorzystywana w celu rejestracji aktywności elektrycznej mózgu. W trakcie EEG elektrody umieszczone na skórze głowy rejestrują małe zmiany w napięciu generowanym przez neurony w mózgu.

Chociaż wiemy, jak prawidłowy zapis EEG powinien wyglądać, nie jest możliwe bezpośrednie wczytanie tego zapisu do mózgu człowieka. Dzieje się tak, ponieważ mózg człowieka nie jest urządzeniem elektronicznym, które można programować lub zapisywać dane bezpośrednio na jego twardym dysku.

Wprowadzenie zapisu EEG do mózgu człowieka wymagałoby bezpośredniego dostępu do mózgu i połączenia go z urządzeniem do rejestracji EEG. Jednak taka operacja byłaby bardzo niebezpieczna i wiązałaby się z poważnym ryzykiem uszkodzenia mózgu oraz innych poważnych powikłań. W związku z tym, aby interpretować wyniki EEG i stosować je w diagnostyce oraz w badaniach naukowych, stosuje się odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na analizę i interpretację zapisów EEG.