Przejdź do treści

Moje wsparcie dla opiekunów pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu z okazji Dnia Chorego

Z okazji Dnia Chorego, tj. 11.02.2023r. pojawi się dużo artykułów na temat chorych, a ja chciałabym w tym dniu dostrzec i wesprzeć rodziny oraz bliskich, którzy opiekują się osobami przewlekle chorymi z chorobą neurozwyrodnieniową.

Choroby neurozwyrodnieniowe

Wynikają z postępującego uszkodzenia różnych struktur i funkcji komórek nerwowych. Do tej grupy chorych należą; choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, stwardnienie boczne zanikowe. Częstość występowania tych chorób zwiększa się wraz z wiekiem pacjenta.

Początkowe stadia choroby

Mogą być niezauważalne, np szukanie odłożonych rzeczy, spowolnienie toku myślenia, zaburzenia zachowania, później nasilają się zaburzenia poznawcze z zaburzeniami pamięci świeżej oraz z trudnościami w nazywaniu przedmiotów i przypominaniem słów oraz nazwisk znanych sobie osób, mogą towarzyszyć zaburzenia orientacji przestrzennej, powtarzanie tych samych czynności oraz zaburzenia ruchowe. Wraz z trwaniem choroby o etiologii neurozwyrodnieniowej nasilają się zaburzenia pamięci, zaburzenia orientacji co do czasu i miejsca, pojawia się trudny kontakt słowny, logiczny z pacjentem i często towarzyszą jego zaburzenia zachowania, agresja.

W przewlekle postępującym procesie

Pacjent nie kontroluje swoich czynności higienicznych, bytowych, prawnych i takie osoby wymagają stałej opieki oraz pomocy innych osób, często są to już dorosłe dzieci, współmałżonek lub pracownicy Domów Pomocy Społecznej, czy Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami funkcji poznawczych

Oto kilka spostrzeżeń:

– nie wyręczaj chorego z czynności, które potrafi jeszcze sam wykonać, wtedy podarujesz mu na dłużej poczucie niezależności i dobre samopoczucie,

– zastosuj zasadę IKO w celu dobrego porozumienia się z chorym dotkniętym otępieniem, tj. zasada Imię-Kontakt wzrokowy-Oddech.

            Kiedy rozpoczynasz kontakt z chorym, to podaj swoje imię i wyjaśnij kim jesteś, a osoba z demencją poczuje się bezpieczniej i unikniesz jej lękowej, agresywnej reakcji. Niewskazane jest pytanie w stylu “Tato poznajesz mnie”? 

            Przy powitaniu twarz opiekuna powinna znajdować się na wysokości twarzy pacjenta. A imię podopiecznego warto powtarzać dość często, gdyż pozwala to choremu na jego samoidentyfikację i daje poczucie bezpieczeństwa, że wypowiadający jest kimś bliskim.

            Pozytywna reakcja pacjenta wyraża się kontaktem wzrokowym, a jeśli pacjent nie reaguje na powitanie, to powtórz je dotykając delikatnie dłoni lub ramienia podopiecznego.

            Po powitaniu z chorym i wypowiedzeniu swojego imienia weź głęboki, spokojny oddech stwarzając pauzę, która zachęca chorego do kontaktu wzrokowego, wypowiedzenia przez niego monosylaby, potaknięcia głową.

            Wolne tempo wypowiedzi jest łatwiejsze dla pacjenta z demencją dla zrozumienia tej informacji oraz daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i akceptację.

– jeśli możesz opiekować się osobą przewlekle chorą z otępieniem w domu, to przystosuj mieszkanie:

 • usuń niepotrzebne meble, dywany, progi,
  • oznacz pomieszczenia np.: kuchnia, rozwiesić strzałki które pomogą trafić do określonego miejsca np. do toalety,
  • zabezpiecz sprzęt, narzędzia, które mogą być zagrożeniem dla chorego np. noże, kuchenka gazowa oraz zabezpiecz drzwi wejściowe, aby chory nie mógł wyjść samodzielnie,
  • zainstaluj brodzik zamiast wanny i zastosuj matę antypoślizgową,
  • zamontuj uchwyty lub poręcze w toalecie,
  • dla pacjentów leżących wskazane jest łóżko typu szpitalnego z materacem przeciwodleżynowym

– codzienna pielęgnacja chorego zapewnia mu czystość, zapobiega wysuszeniu, czy podrażnieniu skóry, zmniejsza ryzyko infekcji oraz stanowi podstawę profilaktyki przeciwodleżynowej.

 • przy każdej nowej czynności zwracaj się do pacjenta po imieniu i wyjaśnij co będziesz robić.

Wsparcie dla opiekunów pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową mózgu

            Jak widać z przedstawionych moich spostrzeżeń opieka nad osobą z zaawansowaną chorobą neurodegeneracyjną nie jest łatwa, wymaga dużego poświęcenia, zaangażowania fizycznego i psychicznego opiekuna. Często potrzebna jest pomoc kilku osób, a nawet całej rodziny, zespołu personelu medycznego i pomocniczego w ZOL, gdy pacjent tam przebywa. Dzień codzienny staje się powtarzającą się rutyną, co daje poczucie bezpieczeństwa pacjentowi, ale jest wyczerpujące dla opiekuna. Najtrudniejsze dla małżonka osoby z demencją jest ta utrata kontaktu słownego, logicznego, utrata więzi psychicznej oraz wspólnych wspomnień.

            Dlatego należy opiekunów wspierać nie tylko przy codziennej pomocy nad chorym z demencją, ale także bardzo ważne jest dla opiekuna wsparcie psychologicznie. Wiele Organizacji pozarządowych i Stowarzyszeń Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, czy z Chorobą Parkinsona oferuje taką pomoc opiekunom. Wprowadzenie przez Rząd opieki wytchnieniowej, jako ustawowej formy pomocy dla opiekunów osób z zespołem otępiennym oraz z innymi przewlekłymi chorobami prowadzącymi do niepełnosprawności jest bardzo wskazane w starzejącym się społeczeństwie.

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Poradnią Neurologiczną Neurovigor +48 780 411 222.

Hanna Olszewska-Bądarczuk

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń układu nerwowego, w tym chorób naczyniowych, po przebytych udarach mózgu, padaczki, stwardnienia rozsianego, zaburzeń pourazowych mózgu, polineuropatii czy zespołów bólowych kręgosłupa. Do moich szczególnych zainteresowań należą choroby neurozwyrodnieniowe mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, zaburzenia funkcji poznawczych umiarkowanego stopnia). Jestem członkiem Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.