Przejdź do treści

Światowy Dzień Zdrowia

Dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania mózgu warto zastanowić się nad własnym stylem życia; aktywnością fizyczną, pasją oraz więzami międzyludzkimi.

PROCES STARZENIA SIĘ A SPRAWNOŚĆ MÓZGU

Na przestrzeni całego życia, a przede wszystkim w okresie starzenia się  dochodzi do zmian funkcji poznawczych. Procesy starzenia prowadzą do zmniejszenia objętości mózgu, zwłaszcza istoty białej i szarej. Istota szara mózgu składa się z wyspecjalizowanych struktur zwanych komórkami nerwowymi lub neuronami  oraz z synaps, a istota biała składa się z mielinowych aksonów, które przenoszą sygnały między neuronami.

W postępującym procesie starzenia się mózgu spada ilość istoty szarej. Według wielu naukowców zmiany ilości istoty szarej mózgu w ciągu życia są ściśle związane z wydajnością i zdolnością mózgu do przetwarzania, przyswajania nowych informacji. Istnieje teoria, iż jedynie wykorzystywane i nieustannie stymulowane neurony mogą przeżyć, gdy inne zanikają i umierają.

We wczesnych fazach rozwoju układu nerwowego tj. w dzieciństwie dostępna jest na tyle duża ilość neuronów, która sprzyja tworzeniu się sieci neuronalnych i powiązań między nimi w procesie uczenia się i nabywania nowych informacji. Z czasem te neurony powiązane w sieci są zachowane, gdy inne obumierają powodując zmniejszenie objętości istoty szarej mózgu oraz ograniczając plastyczność mózgu, tę behawioralną i neuronalną  postępując wraz z wiekiem. Według nowszych badań istnieją sposoby, aby ten proces opóźnić.

W jednej z publikacji w Brain Sciences naukowcy dowodzili, iż

STYL ŻYCIA DETERMINUJE ZDROWIE I EFEKTYWNOŚĆ PRACY MÓZGU

Uznano, iż styl życia jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych w fizjologicznym procesie starzenia się oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Styl życia obejmuje stosowanie diety, odczuwanie emocji na różne bodźce i umiejętności radzenia sobie z nimi, potrzebę zacieśniania więzi międzyludzkich oraz utrzymanie relacji z przyjaciółmi lub rodziną, obejmuje także uczenie się nowych rzeczy oraz samorealizację w zakresie hobby lub pasji.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Plastyczność mózgu to zdolność mózgu do adaptacji w różnych warunkach otoczenia, i  jest zależna od zdolności komórek nerwowych do modyfikowania połączeń między nimi w danym obszarze oraz w całej strukturze mózgu.

Regularny wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie przepływu krwi oraz dotlenienie neuronów istoty szarej co sprzyja rozwojowi aksonów istoty białej prowadząc do poprawy plastyczności mózgu i zwiększa jego skuteczność do adaptacji w zmiennych warunkach zewnętrznych. W opublikowanych wynikach wyszczególniono różne rodzaje treningu fizycznego, które są  najbardziej skuteczne dla mózgu, np trening żonglerki, trening koncentracji i medytacja, balet, gimnastyka, przebieżka, szybki spacer. Stwierdzono, iż istota biała jest bardziej rozwinięta u osób, które ćwiczą więcej i dotyczy to także osób starszych.

Aktywni seniorzy zachowują lepszą funkcjonalność mózgu i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem różnych zadań. Ich aktywność ruchowa wpływa też na poczucie sprawczości i pozwala seniorom na lepsze radzenie sobie w codziennych czynnościach życiowych.

SIŁA WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH

Dobre i bogate relacje społeczne opóźniają pogorszenie funkcji poznawczych oraz spowalniają proces starzenia się mózgu. Okazuje się, iż więź społeczna i zawodowa, przyjaciele, rodzina, sąsiedzi oraz zaangażowanie się w lokalne grupy i stowarzyszenia zwiększa stymulację umysłową, wymaga wysiłku i wzbogaca o nowe umiejętności, co wzmacnia zdolności poznawcze.

Z badań wysnuto też ciekawy wniosek, iż osoby, które doświadczyły w swoim życiu złych relacji lub były w złym związku wykazują gorsze funkcjonowanie poznawcze w późnym wieku.

Zauważono, iż cechy osobowości mają też duże znaczenie w skutecznym budowaniu więzi społecznych. Cechy wspierające interakcje międzyludzkie, jak ekstrawersja powoduje rozwój obszarów mózgu zaangażowanych w poznanie społeczne charakterystyczne dla osób młodych. Natomiast cechy osobowości związane z zachowaniem antyspołecznym charakterystyczne dla introwertyków wpływają negatywnie na objętość istoty szarej w korze przedczołowej mózgu.

REALIZACJA WŁASNYCH PASJI I ZAINTERESOWAŃ

Ćwiczenia umysłu wymagają osobistego zaangażowania i motywacji, ale powodują zachowanie istniejących sieci neuronowych oraz budowanie nowych połączeń. Badania dowodzą, iż większe zaangażowanie seniorów w aktywny wypoczynek daje subiektywnie wyższy poziom dobrego samopoczucia i harmonijnej pasji.

Pasja może być rozumiana, jako silne uczucie lub emocje wobec osobiście ważnej wartości, jakiejś preferencji, która jest naszą inicjatywą, marzeniem, ideą, projektem. A więc posiadanie pasji związanej z realizacją danego tematu, czy umiejętności jest bardzo ważne dla utrzymania aktywnego umysłu. Pasja  wiąże się ze świadomym treningiem i lepszym samopoczuciem, zwiększa motywację do osiągania wyższych wyników w pracy, sporcie, hobby lub nauce np języka obcego.  Większe zaangażowanie i motywacja sprzyja poświęceniu większej ilości czasu na naukę i ilość powtórzeń, co pozwala wzmocnić istotę szarą oraz neurony i ich połączenia w obszarze mózgu. Posiadanie silnej pasji może być ważnym czynnikiem do podejmowania nowych wyzwań, do uczenia się nowych rzeczy oraz rozwijania umiejętności. Postawy psychologiczne związane z pasją, takie jak nastawienie na więcej oraz nieprzejmowanie się porażkami związane są z rozwojem istoty szarej w różnych częściach mózgu.

Zmotywowana praca i ćwiczenia w celowym działaniu oraz w rozwiązywaniu trudnych zadań  jest ważna dla kształtowania plastyczności neuronalnej mózgu, także w starszym wieku.

Pamiętaj

Wraz z wiekiem zmieniajmy swój styl życia, dbajmy o więcej aktywności fizycznej oraz o więzi międzyludzkie, róbmy wszystko z pasją, bądźmy aktywnymi seniorami, rozwijajmy istotę szarą swoich mózgów oraz ich neuroplastyczność.

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Poradnią Neurologiczną Neurovigor +48 780 411 222.

Hanna Olszewska-Bądarczuk

Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń układu nerwowego, w tym chorób naczyniowych, po przebytych udarach mózgu, padaczki, stwardnienia rozsianego, zaburzeń pourazowych mózgu, polineuropatii czy zespołów bólowych kręgosłupa. Do moich szczególnych zainteresowań należą choroby neurozwyrodnieniowe mózgu (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, zaburzenia funkcji poznawczych umiarkowanego stopnia). Jestem członkiem Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.